geavanceerd zoeken

€ 0 naar € 20.000.000

We hebben gevonden 0 resultaten. Bekijk resultaten
Uw zoekresultaten

De belangrijkste wijzigingen op vlak van vastgoed in 2022.

Gepost door Decklusive op 08/01/2022
0

Wat zijn nu in 2022 de belangrijkste wijzigingen op vlak van vastgoed?

  1. Nieuwe registratierechten in Vlaanderen

Wie in 2022 vastgoed koopt, zal anders belast worden. De registratietarieven voor de aankoop van een gezinswoning dalen van 6% naar 3%. Koop je ander vastgoed, of val je niet onder de voorwaarden om te genieten van het verlaagd tarief, dan betaal je 12% (in plaats van 10% voorheen). Wie zijn woning in 2022 “ingrijpend energetisch renoveert”, sloopt en (gedeeltelijk of volledig) herbouwt geniet dan weer van een tarief van 1% registratiebelasting. Voor de gezinswoning worden de drempelbedragen om te genieten van de korting verhoogd. De korting zelf wordt dan weer verlaagd naar 2.800 euro. De nieuwe regeling schaft daarom de ‘meeneembaarheid’ af vanaf 1 januari 2024. Tot dan kan je voor een nieuwe aankoop nog van meeneembaarheid genieten. Als je als koper van een gezinswoning zowel in aanmerking komt voor het verlaagde tarief van 3% of 1% én voor meeneembaarheid, zal je een keuze moeten maken: ofwel kies je voor het oude tarief van 6% of 5% in combinatie met meeneembaarheid, ofwel kies je voor het nieuwe tarief van 3% of 1% zonder toepassing van de meeneembaarheid.

  1. Verplichte schatting van de bank bij de aankoop van een woning

Wie vanaf 1 januari 2022 een hypothecair krediet afsluit, moet zijn aangekocht goed laten schatten door de bank. Deze maatregel vloeit voort uit een richtlijn van de Europese Bankenautoriteit. Bedoeling is om ervoor zorgen dat een woning voldoende opbrengt als het tot een gedwongen verkoop komt, bijvoorbeeld omdat de koper zijn krediet niet kan afbetalen. De schatting zal ook kunnen gebeuren via een database waarin panden worden vergeleken en via statistische modellen.  Daardoor is een plaatsbezoek en het inschakelen van een schatter niet per se noodzakelijk..

  1. Vermindering van de onroerende voorheffing bij nieuwbouw

Eigenaars van nieuwbouw waarvoor de omgevingsvergunning is ingediend vanaf 1 januari 2016, genieten van een vermindering op hun onroerende voorheffing als ze een beperkt E-peil halen. Een E-peil is een score die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw.. De E-peilen die in aanmerking komen voor de vermindering van 50% en 100% van de onroerende voorheffing worden vanaf 1 januari 2022 verlaagd naar E20 (voor een halvering van de onroerende voorheffing) en E10 (voor een vrijstelling van onroerende voorheffing). Dit is dus een verstrenging. Deze geldt voor nieuwbouw waarvan de omgevingsvergunning is ingediend vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. De vermindering wordt toegekend gedurende vijf jaar. Dit blijft dus ongewijzigd. Belangrijk om aan te stippen is dat alle toegekende verminderingen toegekend blijven voor de resterende periode. Vanaf 2023 worden de voorwaarden voor het bekomen van verminderingen verder verfijnd.

  1. Enkel ‘nieuwe’ EPC’s bij verkopen

Een energieprestatiecertificaat (EPC) geeft belangrijke informatie over de energiezuinigheid van een woning. De verkoper moet zo’n certificaat bij elke verkoop kunnen voorleggen. Een EPC is tien jaar geldig. In 2019 kregen EPC’s een ‘nieuw jasje’ waardoor burgers nog beter geïnformeerd worden. Tot volgend jaar kunnen beide EPC’s gebruikt worden, maar vanaf 1 januari 2022 komt daar verandering in voor wat verkopen betreft. Alleen de vernieuwde EPC’s komen nog in aanmerking. Dit is van toepassing voor alle notariële akten die vanaf 2022 verleden zullen worden.

  1. Geen installatie meer van nieuwe stookolietanks

Verwarmen op stookolie is vervuilend. Daarom is het vanaf 1 januari 2022 niet meer toegelaten  om nog een stookolieketel te plaatsen als in je straat een aansluiting op het aardgasnet mogelijk is. Kleine herstellingen aan een bestaand toestel blijven wel mogelijk. Wie in 2021 echter nog snel een stookolietank heeft besteld, loopt het risico op een boete als de installateur de ketel pas in 2022 kan vervangen. Een uitzondering geldt voor wie uiterlijk op 18 november 2021 een ketel had besteld. Wordt de ketel uiterlijk en op 31 maart 2022 geplaatst, dan volgt er geen boete. Er gelden immers uitzonderlijke leveringsvertragingen en zo zijn deze mensen – die hun bestelling tijdig hebben aangepakt –  daar niet de dupe  van. In nieuwbouwgebouwen of gebouwen die ingrijpend energetisch worden gerenoveerd (met bouwvergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2022) zal men geen stookolieketels meer mogen plaatsen, zelfs als er geen aansluiting op het aardgasnet mogelijk is.

  1. Nieuwe belastbare basis voor onroerende inkomsten uit het buitenland voor aangifte 2022

Wie een tweede verblijf in het buitenland heeft, moet zijn buitenlands onroerend goed ook in zijn jaarlijkse belastingaangifte opnemen. Tot op vandaag moet je in de belastingaangifte ofwel de werkelijke huurinkomsten opnemen (bij verhuur van het buitenlands goed) ofwel de ‘fictieve’ brutohuurwaarde (als je het buitenlands goed zelf gebruikt). Vanaf 1 januari verandert de belastbare basis voor onroerende buitenlandse inkomsten. Net zoals voor een Belgische woning zal de eigenaar het buitenlands kadastraal inkomen moeten aangeven. De in het buitenland betaalde belastingen zullen niet langer aftrekbaar zijn. Wordt het pand echter verhuurd aan iemand die het professioneel gebruikt of aan een vennootschap, dan wordt wel nog altijd de werkelijke huur belast.

Belangrijk aandachtspunt: het is niet omdat je een buitenlands onroerend goed opneemt in je jaarlijkse aangifte, dat je er effectief op wordt belast. Met populaire vakantielanden heeft België een dubbelbelastingverdrag, waardoor er een vrijstelling geldt. Wel kan het leiden tot een hogere belasting op je andere inkomsten waarop je wel Belgische belastingen betaalt. De wetswijziging had uitwerking vanaf 1 januari 2021. Je zal dus pas in de aangifte personenbelasting van 2022 het KI voor je buitenlands inkomen voor het eerst moeten aangegeven.

  1. Vereenvoudigde renovatiepremie

Om komaf te maken met de vele, verschillende van premieaanvragen, komt er vanaf 1 juli 2022 een vereenvoudigde renovatiepremie. De bestaande renovatiepremie en energiepremies van Fluvius worden gebundeld in een eengemaakte premie: Mijn VerbouwPremie. Particulieren en bedrijven zullen via één online loket een premie kunnen aanvragen voor renovatie én energiebesparende investeringen. De bedragen en de voorwaarden van premies voor dak-, muur- en vloerisolatie, isolerende beglazing, zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler blijven behouden. Ook de premie voor zonnepanelen blijft ongewijzigd.

  1. Asbestattest in de loop van 2022

Tegen 2040 moet Vlaanderen ‘asbestveilig’ worden. De eerste stappen worden al gezet. In de loop van 2022 zal een asbestattest verplicht zijn bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan bouwjaar 2001. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar over een asbestattest beschikken. Een gecertificeerd asbestdeskundige ‘inventarisatie’ zal een asbestinventarisatie voor een geldig asbestattest uitvoeren. De regels rond de procedures worden momenteel ontwikkeld.

Bron: www.notaris.be

Vergelijk aanbiedingen